Reklama: Základem každé pracovny jsou kvalitní kancelářské židle . Na Hawaj.cz si vyberete tu pravou přesně podle vašeho stylu.  

Úvahy o živote...

Založila othon777 poslat vzkaz
Tato diskuse je otevřena jen pro přihlášené uživatelky.
Zvolte stranu: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-159
othon777
othon777 - 14.3.2016 17:33

Je imigrácia odplata za ničenie iných národov?


Žijeme na planéte Zemi, podrobenej duchovným Zákonom. Jedným z kľúčových je Zákon spätného účinku, ktorého pôsobenie je možné vyjadriť veľmi jednoducho slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Alebo trebárs rečou zákonov fyziky: aká je akcia, taká musí byť nevyhnutne aj reakcia. Skúsme však účinky tohto Zákona rozmeniť na drobné a ukázať si, ako sa prejavuje predovšetkým vo vzťahu k súčasnej, západnej civilizácii.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1603/je-imigracia-odplata-za-nicenie-inych-narodov

 
othon777
othon777 - 7.3.2016 18:29

Aj socializmus mal svoje dobré stránky


Nič nie je úplne čierne, ale ani úplne biele. Keď sa objektívne pozeráme na svet zistíme, že všetko má svoje pre a svoje proti. A presne tak je to aj so súčasným a bývalým spoločenským systémom. Nie všetko v tom bývalom bolo zlé a nie všetko v tom súčasnom je iba dobré. Mnohým skôr narodeným ľuďom sa preto bytostne prieči dnešné, jednostranné a propagandisticky orientované, čiernobiele videnie vzťahu medzi súčasnosťou a minulosťou v oficiálnych médiách.
Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1603/aj-socializmus-mal-svoje-dobre-stranky

 
othon777
othon777 - 29.2.2016 17:51

Vieme my, čo je to vlastne dobro?


Keď chceme pochopiť, čo je to v skutočnosti dobro, stačí si iba pred tento pojem dosadiť slovíčko – všeobecné. Skutočné dobro, čiže dobro všeobecné je dobrom pre všetkých ľudí v tom najširšom meradle. Každé iné „dobro“, ktoré v sebe nezahŕňa prospech celku v skutočnosti žiadnym dobrom nie je. Je to iba egoizmus, a teda zlo.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1602/vieme-my-co-je-to-vlastne-dobro

 
othon777
othon777 - 21.2.2016 18:06

Blud multikulturálnej spoločnosti!


V súčasnosti preferovaný multikulturalizmus stojí v rozpore so Zákonitosťami univerza. A je úplne jedno, ako racionálne a vzletne sa budú ľudia snažiť tento nesprávny jav ospravedlňovať, pretože žiaľ, východisková pozícia ich myslenia a celkového nazerania na realitu je nesprávna. Ich vnútorný život je totiž obmedzený iba čisto hmotným a materiálnym vnímaním. A podobná obmedzenosť nemôže splodiť nič iného, ako niečo, čo nie je správne.

Viac sa dozviete na:
http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/02/blud-multikulturalnej-spolocnosti.html

 
othon777
othon777 - 15.2.2016 18:29

Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!


Ľudia sa už dávno prestali pýtať na to, či je ich konanie v súlade s Vôľou Stvoriteľa a jeho Zákonmi. Vôbec nás už nezaujíma, či sú naše snahy o riešenie najrozličnejších problémov kompatibilné so Zákonmi Tvorcu univerza. Môžeme síce vo svojej slobodnej vôli jednať takýmto spôsobom, avšak naše konanie sa tým automaticky dostáva do rozporu so Zákonmi univerza, čo pre nás musí mať celkom logicky nepriaznivé dôsledky.

Viac sa dozviete na:
http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/02/imigracia-nekoresponduje-s-volou.html

 
othon777
othon777 - 8.2.2016 18:21

Hanba súčasnej literatúry

Podstata tejto hanby, ktorá sa žiaľ týka väčšiny toho, čo súčasní spisovatelia napíšu sa skrýva v hodnotovom posune. V mimoriadne negatívnom hodnotovom posune v porovnaní s tým, aké hodnoty boli preferované spisovateľskou obcou povedzme trebárs pred takými 100, až 150 rokmi a tým, aké hodnoty sú spisovateľmi preferované dnes.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1602/hanba-sucasnej-literatury

 
othon777
othon777 - 1.2.2016 19:09


Ľudstvo a cit


Ak sa pozrieme do histórie našej civilizácie, to, čo ľuďom všetkých dôb vždy tragicky chýbalo, bol práve cit. Všetky vraždy a vojny, všetko to nekonečné utrpenie a zlo nemuselo vôbec byť, keby každý človek dokázal v sebe uprednostniť práve cit. Cituplní a citliví ľudia by predsa nemohli vykonať všetko to nízke a neľudské, čím je doslova preplnená história planéty Zem.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1602/ludstvo-a-cit

 
othon777
othon777 - 25.1.2016 17:38

Korene európskeho pseudohumanizmu


Ak ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť. V čom sa skrýva príčina tohto stavu? Kde hľadať korene pseudohumanizmu, ktorý z dlhodobého hľadiska ohrozuje identitu európskych národov?

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1601/korene-europskeho-pseudohumanizmu

 
othon777
othon777 - 18.1.2016 18:13

Cesta k spojeniu so Svetlom


„Ó, ctihodný, môžeš mi niečo povedať o tvojom spojení so Svetlom?“ spýtal sa mudrca jeho žiak. A múdry muž riekol: „Všetko, čo by som o tom mohol povedať budú iba slová. Slová, ktoré nemôžu nikdy nahradiť osobné prežitie. Slová, ktorými sa dá len veľmi ťažko opísať a vyjadriť to, čo človek prežíva vtedy, keď mu je dopriaty dotyk Svetla.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1601/cesta-k-spojeniu-so-svetlom

 
othon777
othon777 - 11.1.2016 18:22


Prikázania a ich nový, inšpiratívny výklad


Desatoro prikázaní predstavuje súbor základných pravidiel pre správny, šťastný a harmonický život ľudí na zemi. Poznanie týchto pravidiel a ich dodržiavanie totiž stavia človeka do súladu s Vôľou Stvoriteľa. Človek si tak plní svoju základnú povinnosť tvora voči Tvorcovi. Tvora, ktorý zohľadňuje Vôľu Tvorcu vo svojom každodennom živote, čo jediné mu môže priniesť šťastie, mier a naplnenie.

Viac sa dozviete na:
http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/01/prikazania-ich-novy-inspirativny-vyklad.html

 
Lessmannova
Lessmannova - 5.1.2016 9:41

co to tu je? čte to někdo?

 
othon777
othon777 - 4.1.2016 16:56

Snaha o pochopení příčin bezbrannosti Evropy

Člověk až žasne nad bezbranností, nemohoucností a slabostí současné Evropy. Jakoby v ní neexistovaly žádné hranice! Jakoby byla vydána napospas komukoliv! Jakýmkoliv živlům, které k nám přicházejí spolu s přílivem imigrantů a vše postupně infiltrují. Evropské instituce mají různými předpisy ruce svázané tak, že nejsou schopny deportovat zpět do země svého původu ani ty imigranty, kterým byl zamítnut azyl. Jednoduše, kdo se dostane do Evropy, ten v ní už i zůstává!

Více se dozvíte na:
http://smilan.bloger.cz/_/Snaha-o-pochopeni-pricin-bezbrannosti-Evropy

 
othon777
othon777 - 30.12.2015 17:27

Konspirace! Proč více méně ano?

Je známo, že ve svobodném prostoru internetu najdeme mnoho takzvaných konspiračních teorií. Teorií, snažících se odhalovat utajené, nebo neznámé skutečnosti, skryté za každodenní, zdánlivě bezkonfliktní realitou. Je samozřejmé, že v této oblasti je možné najít množství těch nejfantastičtějších tvrzení, pořádně utažených za vlasy, které musí člověk po reálném zvážení zavrhnout jako nesmysl. Avšak i přesto má konspirační postoj k realitě našeho světa své opodstatnění.

Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Konspirace-Proc-vice-mene-ano

 
othon777
othon777 - 21.12.2015 17:10

Príťažlivosť zla a šeď dobra


Zlo má mnoho foriem a podôb. Mnohokrát tiež vyzerá na prvý pohľad veľmi príťažlivo, ba dokonca z krátkodobého hľadiska môže človeku prinášať i rôzne výhody, príjemné zážitky, alebo iný prospech. Avšak každý, kto sa rozhodne kráčať príťažlivou cestou zla, nech by robil čokoľvek, nech by si akýmkoľvek spôsobom „vychutnával“ všetko, čo mu zlo ponúka, skôr alebo neskôr narazí na problém.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1512/pritazlivost-zla-a-sed-dobra

 
othon777
othon777 - 14.12.2015 17:54

Vážne skúmajme všetky veci okolo nás


Človek nemá prežívať svoj život nevedome. Nemá iba slepo prijímať pravdy a fakty, ktoré sa mu predostierajú. Nemá ich prijímať bez uvažovania, pretože potom sa stáva nesamostatným. Stáva sa nesamostatnou bábkou v rukách iných. Nesamostatnou bábkou, ktorá sa pohybuje iba prostredníctvom nitiek názorov iných.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1512/vazne-skumajme-vsetky-veci-okolo-nas

 
othon777
othon777 - 7.12.2015 18:01

Aký je zmyslel staroby a čakania na smrť?


Položili ste si niekedy otázku, aký má vlastne zmyslel neskorá staroba, nemohúcnosť, choroba a odkázanosť na iných, javiace sa ľuďom aktívneho veku ako niečo bezvýchodiskového? A nie len im, ale aj mnohým starým ľuďom samotným?

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1512/aky-je-zmyslel-staroby-a-cakania-na-smrt

 
othon777
othon777 - 30.11.2015 17:46

Obhajoba kresťanstva


Existuje veľa vecí, na ktoré sú ľudia alergickí. Mimo iného veľmi často i na to, čo má nejaké spojenie s cirkvou, alebo kresťanstvom. V takejto chvíli začnú okamžite hovoriť o predávaní odpustkov, o inkvizícii, o križiackych vojnách, o nekalých mocenských praktikách Vatikánu, o zneužívaní mladistvých, o cirkevných reštitúciách a ešte o mnohých iných veciach.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1511/obhajoba-krestanstva

 
othon777
othon777 - 23.11.2015 18:05

Čo zastaví úpadok?


Mnohé z toho, čo dnes ľudia robia smeruje k úpadku. Mnohé z toho, čo robíme a ako pri tom postupujeme bude mať za následok nešťastie. Toto tvrdenie nájde určite mnoho oponentov, argumentujúcich, že predsa v mnohých veciach kráčame jednoznačne dopredu. A to najmä vo vede a technike, ba dokonca i pri uplatňovaní určitých etických a morálnych noriem v spoločenských vzťahoch medzi ľuďmi. Tak aká to katastrofa?

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1511/co-zastavi-upadok

 
othon777
othon777 - 16.11.2015 17:30


Prečo vládne svetu útlak a neprávo


Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, vládnu na našej planéte rôzne formy útlaku. Existuje napríklad skupina ľudí, ktorí tvrdia, že najväčším svetovým utláčateľom sú USA. Tie vraj majú prsty vo všetkých ozbrojených konfliktoch po celom svete za posledných 60 rokov. Hovorí sa, že USA sú svetovým hegemónom, ktorý sa snaží dostať všetky národy do svojho područia, aby ich mohol ovládať a profitovať z nich.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1511/preco-vladne-svetu-utlak-a-nepravo

 
othon777
othon777 - 9.11.2015 18:32

Čo zastaví upadajúcu spoločnosť?


Pravdepodobne mnohí zažili ten typ učiteľov, ktorí si myslia, že ich predmet je najdôležitejší. Je pre nich priam stredobodom vesmíru a svojim, takmer až fanatizmom, znepríjemňujú život žiakom. A takýchto ľudí je veľa. Nachádzajú sa v každom povolaní. Ich práca je pre nich doslova všetkým a ešte aj vo svojom voľnom čase o nej rozprávajú.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1511/co-zastavi-upadajucu-spolocnost

 
othon777
othon777 - 3.11.2015 18:21

Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí


Materialistické a ateistické ľudstvo odmieta s pohŕdavým úsmevom potrebu poznávania a rešpektovania čohosi takého, ako sú duchovné zákonitosti. Avšak v súvislosti so súčasnou vysťahovaleckou krízou nám všetkým pomaly začína zamŕzať úsmev na tvári. A to je pravdepodobne len začiatok. Začiatok kolapsu spoločenského systému, arogantne ignorujúceho takmer všetky duchovné zákonitosti a riadiaceho sa iba vlastným rozumom a racionálnou účelovosťou.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1511/vystahovalectvo-ignorovanie-duchovnych-zakonitosti

 
othon777
othon777 - 27.10.2015 18:54

Nevyhnutnosť Apokalypsy?


Takéto myšlienky sú už v jadre zlé a škodlivé, pretože vo svete myšlienkových foriem napomáhajú k formovaniu katastrofického diania, ktoré by vôbec nebolo nutné. Takéto myšlienky sú absolútnym nepochopením toho, čo v skutočnosti znamená slovo proroctvo. Proroctvo totiž nie je žiadnym predurčením, ale každé z nich môže byť ovplyvnené slobodnou vôľou človeka. Slobodnou vôľou, ktorá je jedným z darov Najvyššieho ľudskému duchu.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1510/nevyhnutnost-apokalypsy

 
othon777
othon777 - 19.10.2015 18:27

Začiatok konca Európy?


Situáciu, ktorá v Európe nastala v súvislosti s utečenckou krízou je možné v istom zmysle pripodobniť k obdobiu pádu Rímskej ríše. Rímska ríša bola totiž ku svojmu koncu už tak prehnitá a mravne zdegenerovaná, že ju nakoniec zdolali hordy barbarov. Zdolali ju hordy barbarov, ktoré síce stáli kultúrne omnoho nižšie, avšak práve pre svoje nízke vývojové postavenie mali celý svoj ďalší vývoj ešte stále pred sebou.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1510/zaciatok-konca-europy

 
othon777
othon777 - 12.10.2015 17:54

Dôležitosť citu a druhoradosť rozumu


Prečo stoja ľudské citové schopnosti hierarchicky na omnoho vyššej priečke, ako naše schopnosti rozumové? Pretože vo stvorení panuje spravodlivosť! Zdá sa Vám táto odpoveď nelogická? Tu je jej bližšie vysvetlenie:

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1510/dolezitost-citu-a-druhoradost-rozumu

 
othon777
othon777 - 5.10.2015 19:27

Netušené súvislosti utečeneckej krízy


Je nepochybné, že sa v dnešnej dobe stávame svedkami určitého exodu národov. Do pohybu sa dali masy, ktoré v krátkodobom i dlhodobom horizonte zmenia tvár Európy. A blahobytná Európa vo svojej zaslepenosti netuší, že z tohto vzájomného stretu kultúr výjde napokon víťazne tá, ktorá je duchovne a morálne progresívnejšia. Alebo maximálne zjednodušene povedané tá, ktorá vykazuje intenzívnejšiu vieru v Boha.


Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1510/netusene-suvislosti-uteceneckej-krizy

 
othon777
othon777 - 28.9.2015 18:10

Naše hodnoty! Aké sú len biedne!


Do akej miery sa usilujeme o vysoké hodnoty, do takej miery sa stáva náš život hodnotným. Oddávaním sa nízkym hodnotám činíme náš život nízko hodnotným a naopak, snahou o vysoké hodnoty sa náš život stáva vysoko hodnotným. Ako sa ale tieto veľmi vážne skutočnosti prejavujú v praxi? Ako sa prejavujú bežnom a každodennom živote?

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1509/nase-hodnoty-ake-su-len-biedne

 
othon777
othon777 - 21.9.2015 18:26

O nástrahách v duchovnej oblasti 2


V minulom článku sme hovorili o tom, čo všetko sa skrýva za prežívaním blažených a slastných stavov hlboko veriacich. Hovorili sme o prepojení s astrálnymi úrovňami a bytosťami tam žijúcimi, ktoré ich takýmito spôsobom energeticky odsávajú. Ako tu však pomôcť? Akým spôsobom sa vysporiadať s týmto, takzvaným astrálnym prielomom, keď už k nemu došlo?

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1509/o-nastrahach-v-duchovnej-oblasti-2

 
othon777
othon777 - 15.9.2015 18:06

O nástrahách v duchovnej oblasti 1


Súčasná doba je dobou, v ktorej si je treba dávať veľký pozor. A to nie len vo veciach čisto svetského, finančného či ekonomického charakteru, ale dokonca aj vo veciach duchovných. Aj tu číha mnoho nebezpečí, na ktoré musia neopatrní neraz ťažko doplatiť.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1509/o-nastrahach-v-duchovnej-oblasti-1

 
othon777
othon777 - 8.9.2015 17:07

Mreže nesprávnych duchovných názorov


Jedine Pravda samotná predstavuje slobodnú a voľnú cestu vpred. Lepšie povedané, cestu nahor. Pravdu si totiž môžeme prirovnať k diaľnici, ktorá smeruje priamo a rovno do cieľa. Problémom však je, že z tejto priamej cesty vedie mnoho odbočiek. Odbočiek, predstavujúcich rozličné nesprávne názory, ktoré z rôznych dôvodov získavame a preberáme od iných.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1509/mreze-nespravnych-duchovnych-nazorov

 
othon777
othon777 - 1.9.2015 18:18

Zlý stav duchovnosti na zemi


Mnohým ľuďom bude pripadať takéto konštatovanie neopodstatnené. Veď predsa na zemi existuje veľké množstvo rôznych cirkví a vierovyznaní. Rôznych duchovných učení, prúdov, smerov a filozofií. A v každom z nich možno nájsť mnoho dobrého. Všade tam sa tiež nachádza i veľa dobrých, čestných a spravodlivých ľudí.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1508/zly-stav-duchovnosti-na-zemi

 
othon777
othon777 - 24.8.2015 17:54

Tragédia inštitucionalizovanej viery

Konkrétnym účelom tohto textu je snaha o poučenie sa z dôsledkov osudového konfliktu Ježiša Krista s vtedajšou inštitucionalizovanou cirkvou. Ježišov príbeh je totiž príbehom rebela, ktorý prišiel do konfliktu s inštitúciou. Do konfliktu so vtedajším plne inštitucionalizovaným židovským náboženským systémom.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1508/tragedia-institucionalizovanej-viery

 
othon777
othon777 - 17.8.2015 19:06


Prázdne sebavedomie tela


Horúčavy tohto leta doľahli na krajinu, na mestá i na dediny. Príroda trpí suchom, úroda je biedna. Ľudia sa však nad tým ani trochu nezamýšľajú. Práve naopak! Sú radi, že sa dovolenkové obdobie tak krásne vydarilo. V horúčave miest bolo na každom kroku možné vidieť sebavedome si vykračujúce mladé dievčatá, ale i staršie ženy, vystavujúce na obdiv svoje pekné telá. A každý, mimovoľne zachytený, obdivný pohľad zo strany mužov ich sebavedomie ešte pozdvihol. Leto je triumfom mladosti, krásy i telesnej dráždivosti, ktorá k tomu už akosi prirodzene patrí. Len sa dívajte, obdivujte a kochajte! Veď predsa život máme len jeden a preto si ho treba poriadne užiť. A to po všetkých stránkach.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1508/prazdne-sebavedomie-tela

 
othon777
othon777 - 10.8.2015 18:02

Rozdiel medzi svetskou a univerzálnou spravodlivosťou


Svetská spravodlivosť funguje asi tak slepo a necitlivo, ako uviedla istá pani v tomto príbehu: Pred deviatimi rokmi sa jedna matka pokúsila zabiť svoje desaťdňové dieťa a dostala podmienku. Sociálna kurátorka chcela neskôr dievčatko kontaktovať so svojou „mamou“, ale ona neprejavila ani najmenší záujem.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1508/rozdiel-medzi-svetskou-a-univerzalnou-spravodlivostou

 
othon777
othon777 - 3.8.2015 17:58

Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?


Z veľmi jednoduchého dôvodu. Snažia sa ho totiž pochopiť svojim rozumom. Avšak rozum nie je cestou k pochopeniu vecí ducha. Rozum je schopný chápať iba veci čisto hmotného charakteru. K pochopeniu duchovnosti musíme v sebe aktivovať inú, vyššiu zložku našej osobnosti, ktorá je schopná chápať skutočnosti nad hranicou hmotného.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1508/preco-mnohi-nedokazu-vnimat-duchovno

 
othon777
othon777 - 27.7.2015 19:06

Tri stupne vnímania reality


Prvý stupeň je stupňom konzumným a povrchným. Ide o stupeň vnímania iba toho, čo je na povrchu. Iba vonkajšku. Podľa tohto druhu ľudí, ktorých je žiaľ väčšina, je pravdou iba to, čo je reálne a viditeľné. Iba to, o čom sa píše v novinách a hovorí v televízii. Jednoducho to, čo sa prezentuje ako všeobecne uznávaná verejná mienka.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1507/tri-stupne-vnimania-reality

 
othon777
othon777 - 20.7.2015 18:38


Život ako v zlej telenovele


Určite ste niekedy aspoň letmo zhliadli zopár dielov oných nekonečných telenoviel, v ktorých sa neustále a dookola riešia tie najbanálnejšie problémy. Hlavné postavy sa s veľkou vervou vkladajú do svojich radostí, obáv, starostí, lások, nepriateľstiev, sporov, intríg, úkladov, úspechov, plánov a mnohého iného. Je to kolotoč, točiaci sa stále dookola.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1507/zivot-ako-v-zlej-telenovele

 
othon777
othon777 - 13.7.2015 17:44

Naše životy sú predurčené!


Nikto by nemal so závisťou pozerať na iného, na jeho schopnosti, alebo na jeho životnú dráhu, pretože bytie každého z nás je výsostne individuálne. Je síce možné inšpirovať sa skúsenosťami iných, avšak v prvom rade treba hľadieť na svoju vlastnú životnú cestu, v ktorej sa naplňuje náš individuálny, osobný osud. Nie teda na iných, ale predovšetkým sám na seba by mal pozerať každý z nás.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1507/nase-zivoty-su-predurcene

 
othon777
othon777 - 6.7.2015 18:15

Názor na voľnú lásku


Prevažná väčšina dnešných mužov a žien jedná vo vzťahoch medzi sebou spôsobom, ktorý možno definovať ako voľná láska. Alebo snáď ešte výstižnejšie, voľný sex. Medzi vzájomne sa poznávajúcou dvojicou k nemu totiž dochádza už po prvých stretnutiach, ak nie dokonca pri úplne prvom osobnom styku. Pár desiatok rokov nazad bolo takéto niečo ojedinelé, avšak takzvaný „pokrok“ nemožno zastaviť. Ľudia modernej doby žijú rýchlo a vo vzájomných vzťahoch medzi pohlaviami sa už takmer natrvalo udomácnilo to, čo možno nazvať voľnou a neviazanou láskou.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1507/nazor-na-volnu-lasku

 
othon777
othon777 - 30.6.2015 16:43

Cesta k Pravde


Jestvuje množstvo názorov, náboženstiev, duchovných prúdov a filozofických smerov, ktoré vykazujú väčšie, alebo menšie percento pravdy. Vezmime si ako príklad trebárs nejaký duchovný smer, ktorého náuka obsahuje 95 percent pravdy a 5 percent nepravdy. Uvedené, hoci aj malé percento nepravdy však nevyhnutne znehodnocuje celú náuku a preto duchovne hľadajúci, ktorí kráčajú touto cestou nedospejú nikdy k čistej, ničím neskalenej Pravde, po ktorej ich duch bytostne túži.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1506/cesta-k-pravde

 
othon777
othon777 - 25.6.2015 17:44

Čo chýba sexuálnej výchove?


Čo podstatného chýba súčasnej koncepcii sexuálnej výchovy? Prečo tak poburuje určité skupiny obyvateľstva? A nie len u nás, ale aj na západe? Prečo i na tak pokrokovom západe prejavujú niektorí rodičia ostrý nesúhlas a svojim odmietaním účasti detí na vyučovaní sa neraz dobrovoľne vystavujú perzekúciam štátu? Vo vyhrotenej podobe dokonca až väzeniu?

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1506/co-chyba-sexualnej-vychove

 
othon777
othon777 - 14.6.2015 16:14

Existují i ​​lidé bezduší?

Nejvnitřnějším jádrem každého člověka je jeho duchovní jiskra. V tomto ohledu jsme si všichni absolutně rovni. Každý z nás přišel do hmotnosti za účelem svého osobního vývoje k plnému sebeuvědomění. To znamená, že naším úkolem je roznítit původní, malou a nevědomou duchovní jiskru v šlehající plamen ducha, čímž se staneme plně vědomou duchovní bytostí, stojící správně ve stvoření a žijící v bezvýhradném souladu s jeho Zákony.

Více se dozvíte na:
http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2015/06/existuju-i-ludia-bezduchi.html

 
othon777
othon777 - 8.6.2015 17:21

O otrokoch vlastného, malého „ja“


Osobnosť priemerného človeka sa točí dookola v bludnom kruhu. V bludnom kruhu vlastných, osobných názorov. V obmedzenom a začarovanom kruhu vlastného chcenia, pričom väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje nedostatočnosť takéhoto spôsobu myslenia a nazerania na život, ktorým, či si to už chceme priznať, alebo nie, staviame modlu svojmu „ja“. Nášmu „ja“, ktoré povyšujeme na to najvyššie čo jestvuje a ktorého potreby a názory sú pre nás najrozhodujúcejšie.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1506/o-otrokoch-vlastneho-maleho-ja

 
othon777
othon777 - 1.6.2015 18:08

Uplatnenie Božích vlastníckych práv!


Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj! Žiaľ, tieto slová platili v ľudskej spoločnosti vždy a platia v nej i dnes, v demokracii. Ak sme totiž niekde zamestnaní, musíme bezvýhradne plniť všetko to, čo od nás zamestnávateľ požaduje. Ak s niečím prejavíme nespokojnosť, alebo dokonca otvorene kritizujeme vedenie, môže sa nám ľahko stať, že o prácu prídeme. Oficiálne sa potom samozrejme už nájde nejaká všeobecne akceptovateľná príčina, prečo sme museli byť prepustení. V skutočnosti však budú všetci vedieť, že k tomu došlo preto, lebo sme si otvárali ústa.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1506/uplatnenie-bozich-vlastnickych-prav

 
othon777
othon777 - 24.5.2015 17:58

Až ku koreňom všetkého zla...


Rozšíreným javom dnešnej doby je všeobecné sťažovanie sa. Sťažovanie sa na politikov, ktorí klamú a kradnú, na nedostatok práce a zlé pracovné podmienky, na nízku mzdu, na zlé vzťahy medzi ľuďmi, na krízu a na mnoho iných vecí. No a každý z nás vidí príčiny tohto všetkého v niečom inom.

Viac sa dozviete na:
http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2015/05/az-ku-korenom-vsetkeho-zla.html

 
othon777
othon777 - 18.5.2015 17:53


Bezúčelnosť života

Život mnohých ľudí tejto zeme sa míňa svojmu skutočnému účelu. Je bezúčelným a postrádajúcim pravý zmysel. Je to smutné, ale žiaľ mnohí bez toho, že by o tom vôbec vedeli, premárňujú vlastný život, hoci paradoxne, oni sami sú presvedčení o opaku. Túto kontroverznú skutočnosť si skúsme priblížiť na základe nasledovného prirovnania:

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1505/bezucelnost-zivota

 
othon777
othon777 - 11.5.2015 17:31

Morálka, ľudskosť a opätovné vtelenia


Aký praktický vplyv a dopad môže mať na náš každodenný život poznanie o zákonitosti opätovných príchodov človeka na túto zem? Ako by mohlo takéto poznanie prispieť k pozdvihnutiu etiky, morálky, ľudskosti a väčšej ohľaduplnosti ľudí k ľuďom v bežnom, praktickom živote? Pri jeho všeobecnom pochopení, prijatí a akceptovaní by mohol byť jeho pozitívny dosah na celú spoločnosť priam obrovský.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1505/moralka-ludskost-a-opatovne-vtelenia

 
othon777
othon777 - 3.5.2015 18:00

Miera zrady!


Všetci vieme, že na svete existujú ľudia čestní i nečestní. Ľudia dobrí i zlí. Ale položili ste si niekdy otázku v akom pomere? Koľko je asi tých čestných v pomere k tým nečestným? A akým spôsobom sa to vyvíja? K lepšiemu, alebo k horšiemu?

Viac sa dozviete na: http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2015/05/miera-zrady.html

 
othon777
othon777 - 27.4.2015 17:40

Iný a zvláštny pohľad na sexualitu


Nedávno som sa stretol s veľmi zaujímavým textom, týkajúcim sa ľudskej sexuality, ktorý predostiera úplne iné rozmery a dimenzie. I mňa samotného priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na základe čoho vznikol tento článok. Spomínaný text bol pomerne krátky a tu je jeho voľné pretlmočenie:

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1504/iny-a-zvlastny-pohlad-na-sexualitu

 
othon777
othon777 - 20.4.2015 17:31

Aká je sila materialistického presvedčenia?

Sila a miera každého presvedčenia sa osvedčuje vo vyhrotených situáciách. Je totiž veľmi ľahké veriť niečomu a veriť v niečo, ak sa všetko darí a všetko funguje. Ale býva niekedy veľmi ťažké zotrvať vo svojom pôvodnom presvedčení, ak nastanú komplikácie, nič sa nedarí a všetko sa rúca. V takejto chvíli sa potom neraz zrúti aj naše presvedčenie, pretože nedokáže obstáť v tlaku vyhrotenej situácie. Preto má skutočnú hodnotu a cenu iba to, čo dokáže obstáť v každej situácii. Z tohto prostého dôvodu nech sa teda radšej nikto neodvoláva na silu vlastného presvedčenia, ak toto nebolo podrobené žiadnej zásadnej životnej skúške.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1504/aka-je-sila-materialistickeho-presvedcenia

 
othon777
othon777 - 13.4.2015 17:46

USA! Skrytá stratégia ovládania!


V súčasnosti sú USA považované za baštu demokracie, za jej celosvetového ochrancu a za najdôležitejšieho garanta ľudských práv. Veľmi zaujímavou je však skutočnosť, že paradoxne vznik samotných USA bol poznačený klamstvom, zradou, vierolomnosťou a pošliapavaním všetkých ľudských práv.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1504/usa-skryta-strategia-ovladania

 

Zvolte stranu: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-159
Sponzori

Prohledej


Výherci v soutěžích

Anketa

Zpívám rád a je to na mě doufám znát...

Zpíváte si občas doma?

Celkem hlasovalo 87572.
Archiv anket.